Mellanstadiet

Mellanstadiet

På mellanstadiet har vi 24 elever per klass och 3 klasser per årskurs.

Stadiet har jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga lärare.

NO-lärare från högstadiet har lektioner på mellanstadiet för att förstärka skolans NO-profil.

Idrotten utövas i gymnastiksal, på en konstgräs plan eller i Gamlia spåret.

Gillar du att sjunga så kan du gå med i vår mellanstadiekör.