Lågstadiet

Lågstadiet

På lågstadiet har vi 22 elever per klass och 2 klasser per årskurs.

Varje årskurs har en manlig och en kvinnlig lärare.

Redan från åk 1 har eleverna slöjd med slöjdlärare och musik med musiklärare. Dessutom sjunger åk 2 och 3 i lågstadiekören. Varje vecka varvar vi uteaktivitet på Gammlia(skogsluff) med besök på Stadsbiblioteket.