Nyheter

This is a single blog caption
19 mars 2018

Elevrådet

Det är vi som är elevrådet på Minervaskolan. Elevrådet arbetar med och värnar om följande:

– alla elevers trivsel på skolan,

– frågor som berör eleverna, t ex kafeteria, rastaktiviteter etc,

– att fungera som bollplank för lärare och rektor,

– samverkan runt klassråd.

Elevrådet är fritt från partipolitik och utan religiös grund.

För frågor, tanker eller idéer, kontakta din elevrådsrepresentant alternativt elevrådsordförande Tanaj Eskandari Abadi eller sekreterare Sanna Nilsson.