Högstadiet

Högstadie

På högstadiet har vi fyra klasser per årskurs.

Varje klass har två klassföreståndare som bland annat håller i utvecklingssamtal.

Eleverna får från och med åk 7 disponera en personlig lånedator. Datorn används främst som redskap i undervisningen och som kommunikationsverktyg.

Största delen av idrottstiden är förlagd på IKSU.

Ökat eget ansvar i och med stigande ålder.

I åk 8 genomförs en studieresa till Lovund i Norge.