Fritids

Fritids

Vi har tre avdelningar på fritids: Hajen, Tigern och Hunden

Våra mål och metoder:
Barnen ska känna trygghet i vår verksamhet! Genom att:

 1. Vi möter barnen, välkomnar och säger hej!
 2. Ha fast återkommande rutiner i verksamheten. Ett veckoschema finns där barnen själva kan läsa vad som händer på fritids.
 3. Vi vuxna alltid försöker vara där verksamheten är, lekhallen, ute etc.
 4. Vi stöttar, lyssnar, pratar och leker med barnen.

Fritidshemmet ska vara en plats där man känner gemenskap i glad och positiv anda! Genom att:

 1. Ordna en rolig och intressant verksamhet, t.ex. småstjärnor, sagostig vinterspel, bak, pyssel mm.
 2. Vi vuxna är positiva förebilder. Att vi ”lever som vi lär”

Barnen ska kunna fungera bra i grupp, respektera och visa hänsyn till varandra, känna samhörighet och vi-känsla! Genom att:

 1. Vi tar del av andras avdelningars verksamhet, t.ex. småstjärnor, sagostig
 2. Vi låter alla vara med när vi leker, t.ex. fotboll, kojbygge mm. Vi är medvetna om att det finns situationer där vi gör undantag.
 3. Jobba med hur man är en bra kompis.
 4. Jobba med grupplekar/övningar.

Barnen ska känna ansvar för sig själva, varandra, omgivningen och våra gemensamma saker! Genom att:

 1. Barn och vuxna tar konsekvenser för sitt handlande. Reder ut konflikter när dessa uppstår.
 2. Vara pålästa i vårt Umgängeskontrakt
 3. Jobba med hur man är en bra kompis.