Förskoleklass

Förskoleklass

Vi har två avdelningar på Minervaskolans förskoleklass, Oliven och Ugglan.

Vi tar emot 22 barn på vardera avdelning.

Till förskoleklassen kommer barn från olika stadsdelar och samhällen nära Umeå. Vi vill ge barnen en så bra start som möjligt hos oss på Minervaskolan. Det är viktigt att barnen känner sig trygga i sin nya miljö och med sina nya vänner. Vi jobbar därför aktivt med kamratskap och gruppstärkande övningar.

Språklig medvetenhet är en annan viktig del av förskoleklassens verksamhet. Genom sagor, språklekar, eget upptäckarskrivande, samtal och skapande verksamhet utvecklar barnet sin språkliga förmåga.

Minervaskolan har en naturvetenskaplig inriktning. I förskoleklassens verksamhet visar det sig bland annat genom skogsluffar samt matematiska experiment och begrepp.