Nyheter

Basket

Västerbottens Basketbollsförbund utsåg Minerva IF till årets förening. Morgan Flank emottog pris. Följande motivering gavs: Från ingenstans har Minerva IF vuxit fram på bara tre...
Läs mer

Bokdag

Lågstadiet genomförde en bokdag där det lästes och lyssnades under stimulerande och trevliga former.

Vinst i Teknikåttan

Minervaskolans åttor presterade mycket bra i årets stora tävling i teknik & naturvetenskap, Teknikåttan – regionfinalen, där nio finalistklasser, varav två från Minervaskolan, gjorde upp...
Läs mer

Schack

Klubben Schackgafflarna genomförde en stor schacktävling för entusiastiska lågstadieelever.