Nyheter

Bokdag

Lågstadiet genomförde en bokdag där det lästes och lyssnades under stimulerande och trevliga former.

Vinst i Teknikåttan

Minervaskolans åttor presterade mycket bra i årets stora tävling i teknik & naturvetenskap, Teknikåttan – regionfinalen, där nio finalistklasser, varav två från Minervaskolan, gjorde upp...
Läs mer

Schack

Klubben Schackgafflarna genomförde en stor schacktävling för entusiastiska lågstadieelever.

Tärnaby

Årskurs 5 genomförde sin fjällresa till Tärnaby på ett uppskattat och lärorikt sätt. Utöver massor av utmaningar i skidbacken utfördes teambyggande aktiviteter, samarbetsuppgifter och träning...
Läs mer